Crocodilesilla on nyt oma valmentajakerho!

23.02.2022, 20:23

Kerho on perustettu valmennusta edistämään, lisäämään yhteistyötä ja välittämään tietoa sekä kokemusta valmentajien välille. Tarkoituksena on saada valmennuskoulutusta enemmän paikallistasolle, valmentajien omaan toimintaympäristöön. Kerhon toiminnan avulla pyritään elävöittämään ja keksimään vaihtoehtoja harjoitussisältöihin – ja paikkoihin. Oppiminen tapahtuu omassa vertaisryhmässä, vapaamuotoisilla keskusteluilla ja tapaamisilla on oppimista helpottava merkitys. Myös opintomatkat sekä ulkopuoliset kouluttajat oman alueen asiantuntijoiden lisäksi liittyvät olennaisesti toimintaan.

Valmentaminen vaatii kokonaisvaltaista paneutumista ja kuluttaa myös voimavaroja. Suomalaiset valmentajat tekevät useimmiten valmennustyön lisäksi muutakin, kuten esimerkiksi joukkueenjohtamista, tuomarointia ja ottelutapahtumien järjestämistä. Valmentamisen loppuessa se tapahtuu usein totaalisesti, jolloin tietotaidon jakaminenkin päättyy. Oleellisena osana valmentajakerhon pyritäänkin saamaan tietotaito välittymään konkarivalmentajilta uuden sukupolven valmentajille. Valmentajakerhon avulla aktiiviuransa lopettaneet valmentajat ja pelaavat pystyvät halutessaan kevyellä tavalla ja matalalla kynnyksellä olla mukana nykyisten valmentajien kehittämisessä. Tässä apuna toimivat myös tutor coachit. Tutor coacheille luodaan erilaisia apuja tulla mukaan kerhoon. Näitä voivat olla esimerkiksi pelkkä jäsenyys, vierailevana kouluttajana toimiminen, yksittäisissä harjoituksissa vierailu, suunnittelutyö tai puhelinneuvonta, kukin omien resurssiensa mukaisesti toimien. Kohtaamisia valmentajien välille voidaan järjestää myös vaikkapa otteluiden seuraamisten muodossa.

Yhteistyötahoina valmentajakerholla ovat mm. SAJL, Suomen Valmentajat ry sekä toiset seurat. Tarkoituksena on myös verkostoitua muihin valmentajajärjestöihin kuten FAFCA (Finnish American Football Association) ja AFCA (American Football Coaches Association).

Lisätietoa Jari Jalavalta: jari.jalava@crocodiles.fi