Arvot ja yleiset eettiset ohjeet

Seuran arvot ovat:

– Yhdessä tekeminen
– Pohjalaisuus
– Muiden huomioiminen
– Avoimuus

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

 1. Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 2. Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 3. Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 4. Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 5. Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 6. Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu
 7. sääntökikkailu. Urheiluhuijaus
 8. Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 9. Tuloksista etukäteen sopiminen. Vedonlyönti
 10. Vedonlyönti omasta kilpailusta. Lahjonta
 11. Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi Kilpailun jurylla tai muulla hallituksen nimeämällä taholla on oikeus määrätä varoitus, sakko, kilpailusta sulkeminen ja/tai kilpailukielto edellä mainittujen urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta.
 12. Sosiaalisessa mediassa toiminen. Jokaisen seuran jäsenen tulee kohdella seuraa kunnioittavasti, sekä lajia edistävästi. Sosiaaliseen mediaan, julkiset ja sisäiset päivitykset, kirjoittaessa olisi jo hyvä miettiä voiko tästä olla haittaa seuralle, lajille tai henkilöille seurassa. Hallituksella on valvontaoikeus seuran sisäisiin ryhmiin.

VALMENTAJIEN JA JOUKKUEENJOHTAJIEN TULEE:

 1. Vastata joukkueensa toiminnasta niin kilpailuissa, kilpailualueella kuin muissakin niihin liittyvissä tapahtumissa
 2. Kannustaa joukkuettaan sekä faneja urheiluhenkiseen suhtautumiseen muita kilpailijoita, toimihenkilöitä tai yleisöä kohtaan
 3. Kunnioittaa tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden ratkaisuja
 4. Toimia positiivisena roolimallina joukkueelleen ja noudattaa itsekin joukkueelleen antamia ohjeita
 5. Käyttäytyä urheiluhenkisesti niin voiton kuin tappionkin hetkellä
 6. Pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella ja harrastusmatkoilla sekä valvoa joukkuettaan pidättäytymiseen näistä
 7. Painottaa hyvän henkisen ja fyysisen kunnon merkitystä joukkueelleen
 8. Kannustaa joukkuettaan kilpailutilanteessa ja siirtää rakentava kritiikki joukkueen keskinäiseen tilaisuuteen
 9. Noudattaa kaikkia harrastettavan lajin kilpailusääntöjä

KILPAILIJOIDEN TULEE:

 1. Osoittaa positiivisen urheilijan mallia niin itse kilpailuissa kuin niiden ulkopuolellakin
 2. Kunnioittaa muita kilpailijoita, valmentajia, toimihenkilöitä ja katsojia
 3. Pidättäytyä loukkaavasta kielenkäytöstä, eleistä tai muusta toiminnasta
 4. Pidättäytyä tupakan, päihteiden tai Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä kilpailualueella tai siihen liittyvässä muussa tapahtumassa
 5. Lisäksi kaikkien kilpailuun osallistuvien valmentajien, kilpailijoiden, tuomareiden ja muiden toimihenkilöiden on toimittava ja käyttäydyttävä positiivisesti ja urheiluhenkeä edistäen.