Crocodilesin Kurikan joukkueiden siirtosopimus vuoden 2018 alusta

22.12.2017, 13:12

Crocodiles otti pari vuotta sitten haasteen vastaan ja lähti kehittämään alueellista cheerleading-toimintaa Kurikkaan tavoitteenaan kilpacheerleadingin lajitietouden levittäminen ja lajin harrastusmahdollisuuden tarjoaminen ympäristökuntiin sekä lajin harrastajamäärien kasvun vahvistaminen.

Crocodiles cheerleaders on onnistunut tehtävässään yli odotusten, sillä cheerleadingtoiminta on Kurikassa saatu vakiintumaan ja harrastajamäärät kasvamaan kuluneiden parin vuoden aikana paikkakunnan lasten ja nuorten keskuudessa. Nyt kasvatussopimuksen päättyessä Crocodiles ry ja Kurikan Ryhti ry ovat yhteisesti sopineet, että Kurikan cheerleadingjoukkueet Nightingales ja Flycatchers sekä stunttiryhmä Hummingbirds siirtyvät 1.1.2018 lukien Kurikan Ryhti ry:n uuteen cheerleadingjaostoon.

Crocodiles ry ja Kurikan Ryhti Cheerleaders jatkavat lajin alueellista kehittämistä yhteistyöseuroina.

Crocodiles cheerleaders